Job Placement Center

Berkarya untuk Keluarga, Berbakti untuk Negeri, Beribadah untuk Kehidupan, Berjaya untuk Almamater

  • 6 Tantangan Karir
  • 269 Resume Aktif
  • 10 Perusahaan
"Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang sehingga ia makin sanggup memahami orang lain?" - Emha Ainun Nadjib

Berita Terbaru

Kategori Perusahaan

;